БАКО

 

Прочитајте за нас и тоа што најдобро го правиме.

 

Нашата мисија

 

Од основањето на нашата компанија, ние се обврзуваме за постигнвање на резултати согласно светските стандарди во сé што работиме.Нашиот постојан труд за усовршување на извонредноста нé води кон нашата цел – да бидеме пример за надминати очекувања на вредноста и услугата како за нашите партнери така и за вработените. Остарувајќи го ова да се стане и остане препознатлив бизнис субјект кој што не само што ги прави нештата на вистински начин туку ги прави вистинските нешта.Ние знаеме каде одиме, а тоа е патот кон остварување на големите цели. Истрајувајќи на тој пат, секогаш имаме на ум дека извонредноста не е само крајна дестинација, туку континуирано патување кое никогаш не завршува.

Кои сме ние

 

КОМПАНИЈА БАКО е приватна компанија формирана во 2000 година. Нашата главна дејност е производство, преработка, пакување и трговија со зрнести и прашкасти производи, сушено овошје, корнфлекс.

Ние во Бако сме посветени на креиреањето на најдобри и најинвентивни производи и услуги, да бидат достапни секогаш и секаде. Ја задржуваме досегашната цел - преку својата потрошувачки ориентирана стратегија, конкурентни понуди и уникатни производи, да ја оствариме нашата мисија и визија - да бидеме синоним за квалитет кој не се заборава.

Вработени

 

Вработените се нашата движечка сила.

Нашето основно мото е „задоволни вработени - задоволни купувачи“. За тоа БАКО применува модерен и систематски пристап во управувањето со човечките ресурси, преку селектирање и распоредување на вработените, вреднување на нивните резултати, унапредување и наградување, како и континуирана обука.

Покрај добрата организациска поставеност во компанијата и пријатната работна атмосфера, компетентентниот и мотивиран тим е клучeн фактор за успехот. Нашите вработени се нашата движечка сила. Tиe се вистински професионалци, лојални, посветени и подготвени да одговорат на предизвиците и барањата на денешниот современ купувач.

Вработувањето во БАКО претставува гаранција за работа во општествено одговорна компанија која ги почитува човековите права, ги исполнува законските барања, се грижи за здравјето и безбедноста на вработените. Кодексот на етика и однесување ги дефинира: нашите вредности, деловната етика и корпоративната култура. Ние сме стручни, работиме чесно и искрено и секогаш превземаме одговорност за нашите дејствија.